10 asja, mida teada iga garaažiukse kohta

Siin on 10 asja, mida Rubymet meeskond soovib, et te garaažiuste kohta teaksite

Oluline on tutvuda kasutusjuhendiga ja õppida kasutama garaažiukse avariivabastusfunktsiooni.

Oluline on tutvuda kasutusjuhendiga ja õppida kasutama garaažiukse avariivabastusfunktsiooni. Siin on 10 asja, mida Rubymet meeskond soovib, et te garaažiuste kohta teaksite:

  1. Garaažiuks ja garaažiukseavaja ei ole mänguasjad. Need on väärkasutamise korral ohtlikud ja võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või isegi surma.
  2. Lastel ei tohi kunagi lasta garaažiukse või selle operatsioonisüsteemiga mängida. Lapsed ei tohi kunagi seista, joosta ega mängida ühegi garaažiukse all või läheduses, eriti kui uks on avatud või liigub.
  3. Täiskasvanud ei tohiks lubada lastel juurdepääsu garaažiukse avamissüsteemide kaugjuhtimispuldidele või seinanuppudele; neid tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. Garaažiukse operatsioonisüsteemi surunupuga seinajuhtseade tuleb paigaldada põrandast vähemalt viie jala kaugusele, lastele kättesaamatus kohas.
  4. Ärge kunagi seiske ega kõndige liikuva garaažiukse all. Ärge kunagi proovige garaaži siseneda ega sealt väljuda liikuva garaažiukse all kihutades.
  5. Garaažiukse avamisel või sulgemisel hoidke ust alati nähtaval, kuni uks on täielikult avatud või täielikult suletud. Veenduge, et ukse sulgumise ajal ei prooviks ükski täiskasvanu, laps ega loom siseneda ega väljuda.
  6. Vigastuste vältimiseks hoidke sõrmed ja käed ukse avanemisel või sulgumisel ukseosadest eemal. Ärge kunagi asetage sõrmi uksesektsioonide vahele – kasutage selle sulgemiseks alati käepidemeid või käepidemeid. Kui avate või sulgete ukse käsitsi, kasutage käepidemeid või ohutuid haardepunkte!
  7. Hoidke oma garaažiust korralikult hooldatud, et see töötaks ohutult. Soovitatav on iga-aastane hooldus koolitatud hooldustehniku ​​poolt. Saate teha ka teisi teste ja hooldustöid.
  8. Pidage meeles, et teie garaažiukseavaja kasutab elektrit, mis võib vale käsitsemise korral põrutada või tappa. Hooldust peaks tegema koolitatud hooldustehnik.
  9. Ärge kunagi proovige parandada garaažiukse vedrusid või trosse. Need on äärmise pinge all ja võivad põhjustada raskeid vigastusi või isegi surma. Neid saab kõige paremini parandada koolitatud hooldustehnik.
  10. Kui keegi on garaažiuksest sisse tagurdanud (jah, seda juhtub – meil kõigil on aeg-ajalt kiire), on hea lasta uks koolitatud hooldustehnikul üle vaadata ja/või parandada. Isegi kui uks ei tundu olevat tõsiselt kahjustatud, võib operatsioonisüsteem olla valesti joondatud ja kuluda enneaegselt, luues ohtliku keskkonna.

Aga kui teil veel puudub garaažil kaasaegne uks ja te soovite seda…küsige pakkumist 😉

Küsi pakkumist

Naabritevaheline aed

Oluline on piiriaia juures asjaolu kas see asub Teie maal, naabri maal või täpselt piiril.

Oluline on piiriaia juures asjaolu kas see asub Teie maal, naabri maal või täpselt piiril. Kui aed asub täpselt piiril on tegemist piirirajatisega ja seda rajada, muuta ning parendada saab kokkuleppel. Asjaõigusseaduse § 151 kohaselt, kui kaks kinnisasja on teineteisest eraldatud müüri, heki, kraavi, peenra või muu sellise asjaga, on see naabrite ühiskasutuses, sõltumata asja kuuluvusest. Kui nimetatud asja kasutavad mõlemad naabrid, kannavad nad korrashoiukulud võrdselt. Kui asi on vajalik ühe naabri huvides, ei või seda asja tema nõusolekuta kõrvaldada ega muuta.

Seega võib olla tegemist olukorraga, kus piiriaed on Teie omandis, ehkki seda kasutavad mõlemad naabrid.

Seega võib olla tegemist olukorraga, kus piiriaed on Teie omandis, ehkki seda kasutavad mõlemad naabrid. Samuti on tõlgendamise küsimus, kas aed on vajalik vaid ühe naabri huvides. Võib eeldada, et kuna Teie olete rahul praeguse olukorraga ja selle säilitamine on Teie huvides, ei saa seda Teie nõusolekuta muuta.

Oluline on silmas pidada ka detailplaneeringuga ettenähtut. Ka detailplaneeringust võivad tuleneda nõuded rajatise kõrgusele, materjalile jne.

Naabritevaheline aed – juristaitab.ee

© 2022 RubyMet | e-poe tegemine vvunk